Παρουσίαση έργου

Κατασκευή Γαλβανισμένου Υποστέγου στο εργοστάσιο Κανάκι