Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας
Στοιχεία επικοινωνίας

ΑΜΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

Διεύθυνση
ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ - ΟΔΟΣ 4 ΟΤ. 1212 ΠΕΡΑΜΑ 18863

ΤΗΛ. : +30 210 4014240

ΦΑΞ.: +30 210  4615595

Email: amkepe@otenet.gr